กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 41 เข้าชมวันนี้
  • 512 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,247 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

สั่งซื้อวิตามินมาใช้เองจากต่างประเทศโดยส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:23:44
จำนวนผู้เข้าชม : 4,079

คำถาม :

สั่งซื้อวิตามินมาใช้เองจากต่างประเทศโดยส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ?

คำตอบ :

กรณีเป็นวิตามินจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ให้นำเข้าได้ เมื่อได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก   อย. แล้วจะต้องชำระค่าภาษีอากร แต่จะได้รับการยกเว้นอากรหากเข้าในหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทที่   12 และประเภท 14 คือ   


ประเภท 12 ?ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคา ไม่ เกินหนึ่งพันบาท                                       

ประเภท 14 ?ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า?


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:23:44
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร