กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 34 เข้าชมวันนี้
  • 505 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,240 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

สั่งซื้อเครื่องสำอางมาใช้เองจำนวนไม่มากและส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:24:58
จำนวนผู้เข้าชม : 2,413

คำถาม :

สั่งซื้อเครื่องสำอางมาใช้เองจำนวนไม่มากและส่งเข้ามาทางไปรษณีย์จะต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ?

คำตอบ :

ผู้สั่งซื้อเครื่องสำอางจะต้องได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)และต้องมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจาก อย. ก่อนการนำเข้ามา    ผู้ฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ.2535                                      

กรณีนำหรือส่งเครื่องสำอางเข้ามาที่มิใช่เพื่อการขาย เพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญให้อยู่ในอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่   อย.ที่จะพิจารณาให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนำหรือส่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาใน ราช อาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย พ.ศ.2553 เมื่อผู้สั่งซื้อได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้จาก อย. แล้วจะต้องชำระภาษีอากรดังนี้
1.  อากรขาเข้าในอัตรา 30% ของราคา CIF(ราคาของ+ค่าขนส่ง+ค่าประกันภัย)   
2.  ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของราคา CIF + อากรขาเข้า


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:24:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร