กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 35 เข้าชมวันนี้
  • 506 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,241 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

?ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ?(กระดาษขาว ตัวหนังสือสีเขียว)สูญหายทำอย่างไรจึงจะมารับของได้ ?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:25:29
จำนวนผู้เข้าชม : 1,525

คำถาม :

?ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ?(กระดาษขาว ตัวหนังสือสีเขียว)สูญหายทำอย่างไรจึงจะมารับของได้ ?

คำตอบ :

ให้ไปแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ และนำหลักฐานใบแจ้งความพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านไปติดต่อศูนย์ ไปรษณีย์ กรุงเทพ ถนนรองเมือง โทร.02-2153693 , 02-2142174 หรือติดต่อฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ โทร.02-2150967-8 เพื่อขอออกใบ แทนใบแจ้งฯ  ที่หายไป


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:25:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร