กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 24 เข้าชมวันนี้
  • 495 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,230 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ ซึ่งเห็นว่าสูงเกินไป จึงต้องการจะอุทธรณ์จะต้องทำอย่างไร ?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:30:29
จำนวนผู้เข้าชม : 1,972

คำถาม :

ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุค่าภาษีอากรที่ต้องชำระ ซึ่งเห็นว่าสูงเกินไป จึงต้องการจะอุทธรณ์จะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ :

  1. ผู้รับมีสิทธิอุทธรณ์ โดยเขียนคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร(พิมพ์คำร้องได้จาก www.postalcustoms.com หัวข้อแบบฟอร์มคำร้องขออุทธรณ์ ภาษี อากร)พร้อมแจ้งเหตุผล และแนบหลักฐานการซื้อขาย เพื่อแสดงราคาซื้อขายที่แท้จริง และระบุด้วยว่าเมื่อศุลกากรพิจารณาเสร็จแล้วจะขอติดต่อ รับของ ที่ ไปรษณีย์ปลายทางหรือไปติดต่อรับที่ด่านศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  2. ทั้งนี้ผู้รับจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร และยังรับของไม่ได้ จนกว่าการพิจารณาอุทธรณ์จะเสร็จสิ้น
  3. ผู้รับยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภาษีอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:30:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร