กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 27 เข้าชมวันนี้
  • 498 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,233 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ผู้รับอยู่ต่างจังหวัด ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุว่าให้ไปติดต่อฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมา ต้องการให้ศุลกากรส่งของไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน จะต้องทำอย่างไร ?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:30:47
จำนวนผู้เข้าชม : 1,835

คำถาม :

ผู้รับอยู่ต่างจังหวัด ได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ระบุว่าให้ไปติดต่อฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งไม่สะดวกที่จะเดินทางมา ต้องการให้ศุลกากรส่งของไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน จะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ :

ผู้รับส่งคำร้องถึงฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมารับของที่กรุงเทพฯ ขอ ให้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดห่อของประเมินค่าภาษีอากร และส่งไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจของแล้วพบเป็นของต้อง ห้าม ต้องกำกัด ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องได้ คือท่านจะต้องไปติดต่อรับ ของเอง ที่ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์ เนื่องจากจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:30:47
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร