กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 32 เข้าชมวันนี้
  • 503 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,238 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2565 เรื่อง หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 3)

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมศุลกากรโดยผู้อำนวยการกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จัดทำประกาศกรมศุลกากรแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

?????????????????? ข้อ 1 หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงของประเทศที่มีความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเพิ่มเติม คือ เครือรัฐออสเตรเลีย

????????? ข้อ 2??? ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 สิงหาคม 2565 10:54:03
จำนวนผู้เข้าชม : 1,057
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร