กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 34 เข้าชมวันนี้
  • 505 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,240 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ขอความร่วมมือและเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ?ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร?

เนื่องด้วยกรมศุลกากรได้จัดทำ "ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร"  จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนท่านในฐานะที่เป็นภาคเอกชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดฯ ในส่วนของผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 5-20 กันยายน  2565

ตาม Link หรือ QR code ที่แนบมานี้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นนะคะ

แบบรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป"
https://docs.google.com/forms/d/1-k1PEEngfYqzGhzQqH8Zaduc4V7DaXuJ30Q0EC3fG_A/edit
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 กันยายน 2565 16:24:10
จำนวนผู้เข้าชม : 187
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร