กฎหมายและระเบียบ

การสมัคร

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 78 เข้าชมวันนี้
  • 1,367 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,598 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

เรื่องเด่น

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ในการประชุม The 25th Meeting of the ASEAN Directors General of Customs ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และ DATO SUBROMANIAM A/L THOLASY รองอธิบดีศุลกากรมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ณ กรมศุลกากรมาเลเซีย ศูนย์ราชการปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ส่วนมาตรฐานเออีโอได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนสถานภาพฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 317 คน ประกอบไปด้วย ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศยานไทย สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

มัลติมีเดีย

อธิบดีเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
ความเห็นของอธิบดีต่อโครงการ
ประธานสภาฯเชิญผู้ประกอบการ
รายละเอียดโครงการเออีโอ
มาตรการรักษาความปลอดภัย 8 ด้าน
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ