ตัวแทนออกของ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากร10 พฤษภาคม 2561 18:33:02293
2 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ10 พฤษภาคม 2561 18:35:30213
3 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย11 พฤษภาคม 2561 15:55:5370
4 ใบสมัครเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ11 พฤษภาคม 2561 15:57:0279
5 แบบประมาณการยอดการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร11 พฤษภาคม 2561 15:57:2738
6 แบบประมาณการยอดเงินอากรตามมาตรา 2911 พฤษภาคม 2561 15:57:5936
7 หนังสือค้ำประกัน11 พฤษภาคม 2561 15:59:1341
8 สัญญาประกันและทัณฑ์บน11 พฤษภาคม 2561 15:59:3836
9 คำร้องขอให้ทบทวน11 พฤษภาคม 2561 16:00:0366
10 แบบสำรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจำปี11 พฤษภาคม 2561 16:01:0187
11 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย15 พฤษภาคม 2561 17:32:06145
12 ตัวอย่าง หนังสือขอเปลี่ยนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:105
13 ตัวอย่าง หนังสือคืนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:407
14 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน2 กรกฎาคม 2561 17:52:219
15 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งทบทวนสถานภาพของตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:52:4311
16 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งหลักทรัพย์และคู่ฉบับสัญญาและทัณฑ์บน (กรณีได้รับอนุญาต)2 กรกฎาคม 2561 17:54:067
17 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการสมัครเป็นตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:54:2511
18 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:54:444
19 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:55:043
20 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:15:323
21 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:16:122
22 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งและนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:18:363
23 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเพิ่มสาขา5 กรกฎาคม 2561 13:18:195
ผลลัพท์ทั้งหมด 23 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร