ตัวแทนออกของ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ตัวอย่าง หนังสือขอส่งหลักทรัพย์ค้ำประกันและหนังสือสัญญาประกันและทัณฑ์บนของตัวแทน8 มีนาคม 2560 16:26:49153
2 ตัวอย่าง หนังสือขอรับคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ8 มีนาคม 2560 16:27:03117
3 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกันและสัญญาประกันและทัณฑ์บนของตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอฉบับใหม่8 มีนาคม 2560 16:27:15100
4 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน8 มีนาคม 2560 16:27:34238
5 ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (pdf)8 มีนาคม 2560 16:28:05103
6 ประมาณการยอดการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและประมาณการยอดการขอคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ (word)8 มีนาคม 2560 16:28:17101
7 บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (pdf)8 มีนาคม 2560 16:28:31176
8 บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากรและบัญชีรายชื่อพนักงาน/ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (word)8 มีนาคม 2560 16:28:41215
9 สัญญาประกันทัณฑ์บน (pdf)8 มีนาคม 2560 16:28:52104
10 หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(pdf)8 มีนาคม 2560 16:29:0494
11 หนังสือค้ำประกันตัวแทนออกของ(word)8 มีนาคม 2560 16:29:15100
12 ใบสมัครของตัวแทนออกของ (pdf)8 มีนาคม 2560 16:29:39110
13 ใบสมัครของตัวแทนออกของ (word)8 มีนาคม 2560 16:30:00148
14 คำขอให้ทบทวน (pdf)8 มีนาคม 2560 16:30:17109
15 คำขอให้ทบทวน (word)8 มีนาคม 2560 16:30:35113
16 ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ8 มีนาคม 2560 16:30:57183
17 Guideline for security measure8 มีนาคม 2560 16:31:05136
18 ตัวอย่างหนังสือยกเลิกการสมัครเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ29 มีนาคม 2561 14:30:1114
ผลลัพท์ทั้งหมด 18 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร