ผู้นำของเข้า - ผู้ส่งของออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (อนุมัติ)9 มีนาคม 2560 09:33:37149
2 ตัวอย่าง หนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทอง (กรณีอื่นๆ)9 มีนาคม 2560 09:33:52110
3 ตัวอย่าง หนังสือขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทอง9 มีนาคม 2560 09:34:0384
4 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ9 มีนาคม 2560 09:34:1382
5 สัญญาประกันทัณฑ์บน (pdf)9 มีนาคม 2560 09:34:50105
6 หนังสือค้ำประกัน (pdf)9 มีนาคม 2560 09:35:0084
7 หนังสือค้ำประกัน(word)9 มีนาคม 2560 09:35:10113
8 ใบสมัครผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก (pdf)9 มีนาคม 2560 09:35:2397
9 ใบสมัครผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก (word)9 มีนาคม 2560 09:35:36115
10 คำขอให้ทบทวน (pdf)9 มีนาคม 2560 09:35:46142
11 คำขอให้ทบทวน (word)9 มีนาคม 2560 09:35:5491
12 ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ระดับมาตรฐานเออีโอ9 มีนาคม 2560 09:36:08123
13 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย9 มีนาคม 2560 09:36:25136
14 ตัวอย่างหนังสือยกเลิกการสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ29 มีนาคม 2561 14:32:5916
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร