ผู้นำของเข้า - ผู้ส่งของออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย11 พฤษภาคม 2561 16:01:49199
2 ใบสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ11 พฤษภาคม 2561 16:02:09360
3 คำขอให้ทบทวน11 พฤษภาคม 2561 16:02:55103
4 สัญญาประกันทัณฑ์บน11 พฤษภาคม 2561 16:03:1094
5 หนังสือค้ำประกัน11 พฤษภาคม 2561 16:03:28114
6 แบบสำรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจำปี11 พฤษภาคม 2561 16:03:47141
7 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย15 พฤษภาคม 2561 17:31:37274
8 ตัวอย่าง หนังสือขอเปลี่ยนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:46:3332
9 ตัวอย่าง หนังสือคืนหลักทรัพย์ กรณีสิ้นสภาพ2 กรกฎาคม 2561 17:46:5829
10 ตัวอย่าง หนังสือคืนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:47:2832
11 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งทบทวนสถานภาพของผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก2 กรกฎาคม 2561 17:47:5659
12 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งหลักทรัพย์และคู่ฉบับสัญญาและทัณฑ์บน (กรณีได้รับอนุญาต)2 กรกฎาคม 2561 17:49:2930
13 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก2 กรกฎาคม 2561 17:49:5649
14 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:50:1633
15 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:50:3635
16 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:14:0941
17 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งและนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:17:5837
18 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเพิ่มสาขา5 กรกฎาคม 2561 13:18:4750
19 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท23 กรกฎาคม 2561 13:32:5226
20 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ30 สิงหาคม 2561 14:42:3916
ผลลัพท์ทั้งหมด 20 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร