ตัวแทนออกของ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ใบสมัครเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ18 พฤศจิกายน 2564 10:38:112,628
2 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย31 ตุลาคม 2566 14:56:372,465
3 บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากร18 พฤศจิกายน 2564 10:42:112,566
4 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ18 พฤศจิกายน 2564 10:42:032,206
5 แบบประมาณการยอดการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร18 พฤศจิกายน 2564 10:42:381,262
6 แบบประมาณการยอดเงินอากรตามมาตรา 2918 พฤศจิกายน 2564 10:42:481,319
7 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ผ่อนผัน)28 มีนาคม 2562 16:34:161,044
8 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท (ผ่อนผัน)18 พฤศจิกายน 2564 10:45:49961
9 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ผ่อนผัน)19 มกราคม 2565 15:13:451,022
10 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท (ผ่อนผัน)18 พฤศจิกายน 2564 10:44:41929
11 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท28 มีนาคม 2562 16:33:17948
12 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท28 มีนาคม 2562 16:32:53969
13 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ภายใน 15 วัน)28 มีนาคม 2562 16:32:131,036
14 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท (ภายใน 15 วัน)28 มีนาคม 2562 16:31:36923
15 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเพิ่มสาขา7 พฤศจิกายน 2561 16:25:151,023
16 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 สิงหาคม 2561 14:41:451,042
17 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:55:041,011
18 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:54:44996
19 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการสมัครเป็นตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:54:251,110
20 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งหลักทรัพย์และคู่ฉบับสัญญาและทัณฑ์บน (กรณีได้รับอนุญาต)2 กรกฎาคม 2561 17:54:061,084
21 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งทบทวนสถานภาพของตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:52:431,496
22 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน2 กรกฎาคม 2561 17:52:211,171
23 ตัวอย่าง หนังสือคืนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:40950
24 ตัวอย่าง หนังสือขอเปลี่ยนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:101,062
25 แบบสำรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจำปี11 พฤษภาคม 2561 16:01:011,264
26 คำร้องขอให้ทบทวน18 พฤศจิกายน 2564 10:43:521,145
27 สัญญาประกันและทัณฑ์บน21 พฤษภาคม 2563 13:25:211,337
28 หนังสือค้ำประกัน11 พฤษภาคม 2561 15:59:131,316
29 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย31 ตุลาคม 2566 14:57:421,633
ผลลัพท์ทั้งหมด 29 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร