กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 136 เข้าชมวันนี้
  • 3,918 เข้าชมเดือนนี้
  • 228,140 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

What's new

5 ตุลาคม 2566
ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ASEAN AEO MRA)
29 สิงหาคม 2566
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 126/2566 เรื่อง หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 5) (นิวซีแลนด์)
29 สิงหาคม 2566
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO MRA) ระหว่างไทย - นิวซีเเลนด์
22 สิงหาคม 2566
Update! หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงของประเทศที่มีความตกลง AEO-MRA กับกรมศุลกากร
6 กันยายน 2565
ขอเชิญผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
6 กันยายน 2565
ขอความร่วมมือและเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ?ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร?

วีดีโอแนะนำ


เรื่องเด่น

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ในการประชุม The 25th Meeting of the ASEAN Directors General of Customs ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และ DATO SUBROMANIAM A/L THOLASY รองอธิบดีศุลกากรมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ณ กรมศุลกากรมาเลเซีย ศูนย์ราชการปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ส่วนมาตรฐานเออีโอได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนสถานภาพฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 317 คน ประกอบไปด้วย ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศยานไทย สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

การประชุม The 2nd Bilateral Meeting and the First Joint Validation ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในขั้นตอนเพื่อพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น โดยศุลกากรญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ Mr. Tomoyoshi WATANABE, Director for Authorized Economic Operator Program, Customs Clearance Division, Customs and Tariff Bureau ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรไทยด้วย สำหรับหัวข้อการประชุมฯ ประกอบไปด้วย การเปรียบเทียบโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของทั้งสองประเทศ เนื้อหาร่างความตกลงยอมรับร่วมกันและสิทธิพิเศษ ตลอดจนการตรวจประเมินสถานประกอบการ ณ บริษัท Nikon Corporation (AEO Exporter) และบริษัท LIXIL Corporation (AEO Exporter/Importer) อนึ่ง การทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอให้ได้รับสิทธิพิเศษการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรเมื่อส่งสินค้าไปยังประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงฯ

การประชุม The 3rd Bilateral Meeting and 2nd Joint Validation ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไทย

ศุลกากรไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 3rd Bilateral Meeting and 2nd Joint Validation ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไทย โดยการประชุมดังกล่าว มีการเข้าตรวจสอบทบทวนสถานประกอบการร่วมกัน ณ บริษัท C.P. Intertrade จ. พระนครศรีอยุธยา และบริษัท Celestica จ. ชลบุรี และประชุมสรุปผลในวันสุดท้ายของการประชุม และเข้าเยี่ยมชมการตรวจปล่อยสินค้าของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ณ สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย

การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย (Department of Home Affairs incorporating Australian Border Force) ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ ประเทศออสเตรเลีย

นางศิริพร ทวีคูณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หัวหน้าคณะผู้แทนศุลกากรไทย เข้าร่วมการประชุม AEO-MRA Joint Site Validation ครั้งที่ 2 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำหรับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ Mr. Timothy Fitzgerald, Assistant Secretary, Trusted Trader and Trade Service, Department of Home Affairs ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรไทย และเข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย สำหรับวาระการประชุมฯ ประกอบไปด้วย ภาพรวมโครงการ Australian Trusted Trader (ATT) ของประเทศออสเตรเลีย การหารือในรายละเอียดของร่างความตกลงฯ ตลอดจนการตรวจประเมินสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การทบทวนสถาภาพผู้ประกอบการ ATT ณ บริษัท McPherson's Consumer Products Pty., Ltd. ซึ่งเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก และเป็นผู้ผลิตสินค้าด้านสุขภาพและความงาม 2. การทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการ ATT ณ บริษัท BCR Australia Pty., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แ

Official Meeting for AEO MRA Pilot Program and Joint Trade Event ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี

การประชุม Official Meeting for AEO MRA Pilot Program and AEO Joint Trade Event ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี จัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการภายหลังการลงนามความตกลงฯ เนื่องในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลีจะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 โดยเป็นการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามความตกลง การนำเสนอระบบ IT ของทั้งสองฝ่าย และหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบระบบนำร่อง โดยการประชุมฯ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร ในโอกาสนี้ ศุลกากรเกาหลีได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศุลกากรไทยเข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอให้แก่ผู้ประกอบการเกาหลีในประเทศไทยได้รับฟัง ในการประชุม Joint Trade Meeting โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ โรงแรม Sheraton Grande Sukhumvit

พิธีลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO-MRA) ระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรออสเตรเลียในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Signing Ceremony)

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และ Mr. Michael Outram Commissioner ของ Australian Border Force ได้ร่วมกันลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ในรูปแบบเสมือนจริงภายใต้ชื่อ ?AEO-MRA Virtual Signing Ceremony between Thai Customs Department and the Australian Border Force? โดยมีที่ปรึกษาฯ รองอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร รวมทั้ง Superintendent Wayne Moran ตำแหน่ง ABF Counsellor Mekong และ Mr. Norikazu Kuramoto ตำแหน่ง Head of The Regional Office for Capacity Building (ROCB) ร่วมเป็นสักขีพยาน ผลจากการลงนามในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศไทยได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเมื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศออสเตรเลียภายใต้ MRA ดังกล่าว ซึ่ง MRA ฉบับนี้ เป็น MRA ของโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ฉบับที่ 4 ของไทย ต่อจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

การประชุมออนไลน์ AEO-MRA ครั้งที่ 1 ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรจีน

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางศิริพร ทวีคูณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Tencent Meeting กับศุลกากรจีน เพื่อกำหนดแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรจีน ณ ห้องประชุมส่วนมาตรฐานเออีโอ ชั้น 2 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

การประชุมออนไลน์ AEO-MRA ครั้งที่ 1 ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับกรมศุลกากรนิวซีแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางศิริพร ทวีคูณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams กับ Mr. David Radovanovich New Zealand Customs Counsellor และผู้แทนศุลกากรนิวซีแลนด์ เพื่อกำหนดแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรนิวซีแลนด์ ณ ห้องประชุมส่วนมาตรฐานเออีโอ ชั้น 2 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

การประชุมออนไลน์ ASEAN AEO-MRA ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ASEAN AEO-MRA ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านระบบ BlueJeans เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ หรือ ASEAN AEO-MRA โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงขั้นตอนการจัดทำความตกลงฯ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของประเทศสมาชิกที่ยังไม่มีโครงการเออีโอ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และสปป.ลาว โดยที่ประชุมได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาร่างความตกลงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรจีน

วันนี้ (25 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรจีน ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Signing) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

(Thai AEO System: TAS)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปรายละเอียดของระบบการตรวจคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Thai AEO System: TAS) ในประเด็นความเป็นมา แนวคิดการพัฒนา รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนา โดยมีกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.) และกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก โลจิสติกส์ (กบช.) เป็นผู้ร่วมบรรยายสรุปรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมศุลกากร

เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ ?สิทธิพิเศษเออีโอ? ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ ?สิทธิพิเศษเออีโอ? ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องอนุมานราชธน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

มัลติมีเดีย

อธิบดีเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
ความเห็นของอธิบดีต่อโครงการ
ประธานสภาฯเชิญผู้ประกอบการ
รายละเอียดโครงการเออีโอ
มาตรการรักษาความปลอดภัย 8 ด้าน
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ