กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 39 เข้าชมวันนี้
  • 510 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,245 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

สิ่งของส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ซึ่งซื้อเข้ามาใช้ส่วนตัวมิได้นำมาขาย หรือเพื่อการค้าทำไมต้องเสียภาษีอากร?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:23:08
จำนวนผู้เข้าชม : 1,616

คำถาม :

สิ่งของส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ ซึ่งซื้อเข้ามาใช้ส่วนตัวมิได้นำมาขาย หรือเพื่อการค้าทำไมต้องเสียภาษีอากร?

คำตอบ :

สิ่งของที่ส่งเข้ามาโดยทางไปรษณีย์จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทที่ 12 และ ประเภท 14 คือ   ประเภท 12 ?ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคา ไม่เกินหนึ่งพันบาท   ประเภท 14 ?ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า?     
 

**คำชี้แจงเพิ่มเติม สิ่งของที่สั่งซื้อเข้ามาเพื่อใช้ส่วนตัวหากเข้าหลักเกณฑ์ประเภท 12 และประเภท 14 จึงจะได้รับยกเว้นอากร 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:23:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร