กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 36 เข้าชมวันนี้
  • 507 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,242 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ระบบตรวจคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

Thai AEO System : TAS

ระบบตรวจคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ระบบ TAS)

เปิดให้บริการสำหรับ


การลงทะเบียน เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก (Importer/Exporter : IE) และตัวแทนออกของ (Customs Broker : CB)


การทบทวนสถานภาพ ของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ


(กำลังดำเนินการ)


ส่วนมาตรฐานเออีโอ

อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1

ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

มายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168 , 02-667-7902 , 02-667-6520

E-mail:aeothai.customs@gmail.com

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2566 15:00:23
จำนวนผู้เข้าชม : 1,830
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร