กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 32 เข้าชมวันนี้
  • 503 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,238 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ฉบับใหม่
โปรดทราบ

ปัจจุบัน กรมศุลกากรได้ทำแก้ไขปรับปรุงประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
และเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน ของ SAFE Framework of Standards ขององค์การศุลกากรโลก

ประกาศกรมศุลกากรที่ 120/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 121/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ

ทั้งนี้ ประกาศ ฯ ทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดได้ ในหัวข้อ กฎหมายและระเบียบ
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ในหัวข้อ ดาวน์โหลด
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2561 17:25:31
จำนวนผู้เข้าชม : 2,131
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร