กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 501 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,236 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

แจ้งย้ายกลับที่ทำการส่วนมาตรฐานเออีโอ

แจ้งย้ายที่ทำการ
ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
ย้ายที่ทำการกลับมาอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

Announcement 
We move back to our AEO office at 2nd floor 120 Years Building
from 30th November 2020 onwards
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2563 16:18:14
จำนวนผู้เข้าชม : 533
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร