กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 119 เข้าชมวันนี้
  • 3,160 เข้าชมเดือนนี้
  • 223,509 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

การประชุมออนไลน์ AEO-MRA ครั้งที่ 1 ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับกรมศุลกากรนิวซีแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางศิริพร ทวีคูณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams กับ Mr. David Radovanovich New Zealand Customs Counsellor และผู้แทนศุลกากรนิวซีแลนด์ เพื่อกำหนดแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรนิวซีแลนด์

ณ ห้องประชุมส่วนมาตรฐานเออีโอ ชั้น 2 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 มิถุนายน 2564 11:38:40
จำนวนผู้เข้าชม : 1,338
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร