กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 39 เข้าชมวันนี้
  • 510 เข้าชมเดือนนี้
  • 185,245 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

การประชุมออนไลน์ ASEAN AEO-MRA ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานเออีโอ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ASEAN AEO-MRA ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านระบบ BlueJeans เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกันของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ หรือ ASEAN AEO-MRA โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงขั้นตอนการจัดทำความตกลงฯ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของประเทศสมาชิกที่ยังไม่มีโครงการเออีโอ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และสปป.ลาว โดยที่ประชุมได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาร่างความตกลงฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 กรกฎาคม 2564 10:00:09
จำนวนผู้เข้าชม : 1,174
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร