ตัวแทนออกของ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ใบสมัครเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ18 พฤศจิกายน 2564 10:38:112,404
2 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย18 พฤศจิกายน 2564 10:41:392,235
3 บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากร18 พฤศจิกายน 2564 10:42:112,329
4 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ18 พฤศจิกายน 2564 10:42:031,953
5 แบบประมาณการยอดการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร18 พฤศจิกายน 2564 10:42:381,097
6 แบบประมาณการยอดเงินอากรตามมาตรา 2918 พฤศจิกายน 2564 10:42:481,162
7 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ผ่อนผัน)28 มีนาคม 2562 16:34:16909
8 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท (ผ่อนผัน)18 พฤศจิกายน 2564 10:45:49824
9 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ผ่อนผัน)19 มกราคม 2565 15:13:45880
10 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท (ผ่อนผัน)18 พฤศจิกายน 2564 10:44:41806
11 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท28 มีนาคม 2562 16:33:17818
12 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท28 มีนาคม 2562 16:32:53823
13 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ภายใน 15 วัน)28 มีนาคม 2562 16:32:13857
14 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท (ภายใน 15 วัน)28 มีนาคม 2562 16:31:36778
15 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเพิ่มสาขา7 พฤศจิกายน 2561 16:25:15884
16 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 สิงหาคม 2561 14:41:45896
17 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:55:04884
18 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:54:44868
19 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการสมัครเป็นตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:54:25869
20 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งหลักทรัพย์และคู่ฉบับสัญญาและทัณฑ์บน (กรณีได้รับอนุญาต)2 กรกฎาคม 2561 17:54:06942
21 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งทบทวนสถานภาพของตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:52:431,337
22 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน2 กรกฎาคม 2561 17:52:211,037
23 ตัวอย่าง หนังสือคืนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:40801
24 ตัวอย่าง หนังสือขอเปลี่ยนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:10933
25 แบบสำรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจำปี11 พฤษภาคม 2561 16:01:011,122
26 คำร้องขอให้ทบทวน18 พฤศจิกายน 2564 10:43:521,004
27 สัญญาประกันและทัณฑ์บน21 พฤษภาคม 2563 13:25:211,169
28 หนังสือค้ำประกัน11 พฤษภาคม 2561 15:59:131,168
29 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย11 พฤษภาคม 2561 15:55:531,461
ผลลัพท์ทั้งหมด 29 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร