ผู้ประกอบการทุกประเภท

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย (ฉบับใหม่)1 พฤศจิกายน 2560 16:58:08349
2 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งเอกสารประกอบการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ23 พฤศจิกายน 2560 13:39:19136
3 ตัวอย่างหนังสือขอยกเลิกการสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอและขอคืนหลักทรัพย์ค้ำประกัน23 พฤศจิกายน 2560 13:41:1456
4 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท23 พฤศจิกายน 2560 13:42:5835
5 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ครั้งที่ 1)23 พฤศจิกายน 2560 13:43:4588
6 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งสัญญาฯ ในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท (ครั้งที่ 2)23 พฤศจิกายน 2560 13:43:5431
7 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่9 มีนาคม 2560 09:42:5335
8 Application for AEO Program9 มีนาคม 2560 09:43:1983
9 การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)9 มีนาคม 2560 09:43:3468
10 แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ28 กันยายน 2560 12:01:47115
11 ใบต่อ แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (สาขา)28 กันยายน 2560 12:02:1865
12 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (แนวทางการทบทวน)17 ตุลาคม 2560 10:11:54136
13 ตัวอย่าง หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินทบทวน ณ สถานประกอบการ8 ธันวาคม 2560 10:01:3430
14 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบทบทวนสถานภาพ 8 มกราคม 2561 17:12:4112
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร