.
.
 

กฎหมายและระเบียบ

การสมัคร

รายชื่อผู้ประกอบการเออีโอ

ดาวน์โหลด

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 81 เข้าชมวันนี้
  • 903 เข้าชมเดือนนี้
  • 2,140 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

เรื่องเด่น

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ในการประชุม The 25th Meeting of the ASEAN Directors General of Customs ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และ DATO SUBROMANIAM A/L THOLASY รองอธิบดีศุลกากรมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ณ กรมศุลกากรมาเลเซีย ศูนย์ราชการปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

มัลติมีเดีย

อธิบดีเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
ความเห็นของอธิบดีต่อโครงการ
ประธานสภาฯเชิญผู้ประกอบการ
รายละเอียดโครงการเออีโอ
มาตรการรักษาความปลอดภัย 8 ด้าน
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ