กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7 เข้าชมวันนี้
  • 1,686 เข้าชมเดือนนี้
  • 36,168 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

วีดีโอแนะนำ


เรื่องเด่น

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ในการประชุม The 25th Meeting of the ASEAN Directors General of Customs ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การลงนาม Action Plan ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร และ DATO SUBROMANIAM A/L THOLASY รองอธิบดีศุลกากรมาเลเซีย ได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator) ณ กรมศุลกากรมาเลเซีย ศูนย์ราชการปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว (Action Plan) จะนำไปสู่การจัดทำ MRA ระหว่างกันต่อไป

การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ส่วนมาตรฐานเออีโอได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนสถานภาพฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 317 คน ประกอบไปด้วย ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศยานไทย สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

การประชุม The 2nd Bilateral Meeting and the First Joint Validation ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในขั้นตอนเพื่อพัฒนาความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น โดยศุลกากรญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ Mr. Tomoyoshi WATANABE, Director for Authorized Economic Operator Program, Customs Clearance Division, Customs and Tariff Bureau ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรไทยด้วย สำหรับหัวข้อการประชุมฯ ประกอบไปด้วย การเปรียบเทียบโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของทั้งสองประเทศ เนื้อหาร่างความตกลงยอมรับร่วมกันและสิทธิพิเศษ ตลอดจนการตรวจประเมินสถานประกอบการ ณ บริษัท Nikon Corporation (AEO Exporter) และบริษัท LIXIL Corporation (AEO Exporter/Importer) อนึ่ง การทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ภายใต้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอให้ได้รับสิทธิพิเศษการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรเมื่อส่งสินค้าไปยังประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงฯ

การประชุม The 3rd Bilateral Meeting and 2nd Joint Validation ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไทย

ศุลกากรไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 3rd Bilateral Meeting and 2nd Joint Validation ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไทย โดยการประชุมดังกล่าว มีการเข้าตรวจสอบทบทวนสถานประกอบการร่วมกัน ณ บริษัท C.P. Intertrade จ. พระนครศรีอยุธยา และบริษัท Celestica จ. ชลบุรี และประชุมสรุปผลในวันสุดท้ายของการประชุม และเข้าเยี่ยมชมการตรวจปล่อยสินค้าของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ณ สำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย

มัลติมีเดีย

อธิบดีเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
ความเห็นของอธิบดีต่อโครงการ
ประธานสภาฯเชิญผู้ประกอบการ
รายละเอียดโครงการเออีโอ
มาตรการรักษาความปลอดภัย 8 ด้าน
ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ
ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ