กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 138 เข้าชมวันนี้
  • 3,920 เข้าชมเดือนนี้
  • 228,142 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ฉบับใหม่18 พฤษภาคม 25612,477
2 การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรสิงคโปร์ 3 กรกฎาคม 25611,714
3 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมชี้แจงการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 5 กันยายน 25621,470
4 Infographic : การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 2 ตุลาคม 25622,874
5 เรียน ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อโปรดทราบ10 กรกฎาคม 25631,415
6 [เชิญชม] วิดีโอประชาสัมพันธ์ การใช้สิทธิพิเศษ MRA ระหว่าง ไทย - ฮ่องกง 2 ตุลาคม 25636,509
7 ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 20 ตุลาคม 25632,090
8 แจ้งย้ายกลับที่ทำการส่วนมาตรฐานเออีโอ 27 พฤศจิกายน 2563748
9 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) เข้ามาตอบในระบบ ITAS2 เมษายน 25641,116
10 'การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรออสเตรเลีย'3 มีนาคม 25651,512
11 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรญี่ปุ่น29 สิงหาคม 25651,137
12 การประชุมออนไลน์ AEO-MRA ครั้งที่ 1 ระหว่างกรมศุลกากรกับศุลกากรจีน9 เมษายน 25641,211
13 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/2565 เรื่อง หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 4) (ญี่ปุ่น) 29 สิงหาคม 2565835
14 ขอเชิญผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ6 กันยายน 2565469
15 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน (AEO MRA) ระหว่างไทย - นิวซีเเลนด์29 สิงหาคม 2566312
16 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 126/2566 เรื่อง หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 5) (นิวซีแลนด์)29 สิงหาคม 2566694
17 การประชุมออนไลน์ AEO-MRA ครั้งที่ 1 ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับกรมศุลกากรนิวซีแลนด์18 มิถุนายน 25641,361
18 การประชุมออนไลน์ ASEAN AEO-MRA ครั้งที่ 46 กรกฎาคม 25641,517
19 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 26/2565 เรื่อง หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ฉบับที่ 3)2 มีนาคม 25651,361
20 ขอความร่วมมือและเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ?ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมศุลกากร?6 กันยายน 2565485
21 Update! หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงของประเทศที่มีความตกลง AEO-MRA กับกรมศุลกากร22 สิงหาคม 2566553
22 ประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุการลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (ASEAN AEO MRA)5 ตุลาคม 25663,792
ผลลัพท์ทั้งหมด 22 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร